top of page

GDPR

security-3406723.jpg
security-3406723.jpg

General Data Protection Regulations

Lagen innebär högre krav relaterade till hantering av personuppgifter. Den nya lagen handlar om att skydda individer i en modern tid där digital teknik är dominerande för att samla in, lagra och hantera personuppgifter. Lagen innebär en ökad rätt för individen och ett större ansvar för organisationer som samlar in och lagrar personuppgifter. Vi på Framtidens Förskolor är precis som alla andra organisationer skyldiga att följa GDPR.

 
Vad betyder GDPR för dig som har ett barn inskrivit hos Framtidens Förskolor? 

 • Som förskolor omfattas vi redan av strikta sekretesskrav gällande personuppgifter. Information lagras redan säkert och används med stor försiktighet.

 •  Det mesta kommer därmed att vara oförändrat, även efter att GDPR trätt i kraft. Men GDPR innebär en ännu högre säkerhet och en större möjlighet för varje enskild individ att få information om de personuppgifter vi lagrar (och även en möjlighet att få dem raderade eller ändrade)

 • I de allra flesta fall behöver vi som förskola inte samtycke för att samla in och lagra och använda personuppgifter eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att leverera en högkvalitativ pedagogisk verksamhet och att ansvara för barnens säkerhet och välbefinnande på dagarna. För att kunna göra det behöver vi samla in, lagra och använda oss av information som är att betrakta som personuppgifter.*


Vilka personuppgifter lagrar vi på Framtidens Förskolor?

 • Information om barns medicinska status (t ex allergier och andra hälsodata som är viktiga för oss att känna till för att kunna garantera barnens säkerhet och välbefinnande när de är hos oss).

 • Information om barns behov av specialkost.

 • Information om barnens utveckling (t ex i våra portfolios där vi dokumenterar barnens lärande och utveckling).

 • Säkerhetsinformation (t ex uppgifter om vem som får lämna och hämta ert barn på förskolan).

 • Annan viktig information (t ex information om barn i behov av särskilt stöd eller barn med skyddade personuppgifter eller andra restriktioner som vi behöver veta för att kunna garantera barnens säkerhet när de är hos oss.)

 • Vi lagrar också information om dig som vårdnadshavare (och även andra närstående till barnet), t ex för att kunna skicka veckobrev och för att kunna komma snabbt i kontakt med dig vid behov.

 
Dina rättigheter!

Det är viktigt att du känner till vilka rättigheter du har gällande personuppgifter som vi lagrar. Men du måste också känna till att ibland går våra skyldigheter före dina rättigheter. Vi kan t ex aldrig radera eller underlåta att föra information vidare som skulle kränka ett barns rätt.

 • Du har rätt att veta vilken information som finns lagrad, hur och vart den lagras och hur länge den lagras.

 • Du har också rätt att ta del av den information som finns lagrad.

 • Du har rätt att få den information som finns lagrad korrigerad och rättad om den är felaktig.

 • Du har rätt att få informationen raderad.

 • Du har rätt att begära att få den information vi har lagrad överförd till någon annan.

 • Du har rätt att invända mot hur vi använder en information vi har lagrad.

 • Du har rätt att kräva att den information vi har lagrad inte får föras vidare.

 
Vad behöver du som vårdnadshavare göra?
Du behöver inte göra något för tillfället. I det fall vi har behov av att t ex efterfråga ett särskilt samtycke att hantera personuppgifter från dig som vårdnadshavare så kommer vi att göra det. Hjälp oss då gärna genom att besvara en sådan förfrågan utan dröjsmål.

Funderar du på något – hör av dig i så fall!


 

* Definition personuppgift:
En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En fysisk person är identifierbar direkt eller indirekt genom uppgifter som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

 

Framtidens Förskolor i Västernorrland AB
Info@framtidensforskolor.se

bottom of page