top of page

vi skapar glädje!

Vi erbjuder pedagogisk verksamhet
för barn i åldrarna 1-5 år

​I vår verksamhet är "Barnet i Fokus" en ledstjärna som vi jobbar efter. För oss innebär det att se och möta varje barn där hon eller han är i sin utveckling och förståelse för omvärlden.

Hos oss ska varje barn synliggöras, utmanas och lyckas!
 

Vi pedagoger har ett "Medforskande arbetssätt" – vi uppmuntrar barnens nyfikenhet och hjälper dem att utveckla sitt lärande och ta sina intressen till nästa nivå. Vi prioriterar utevistelse och gör ofta utflykter med barnen i omgivningen kring förskolan,  där vi ger barnet möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet. Utflykterna inspirerar bland annat till nyfikenhet, rörelse, samhörighet och samtal mellan barnen och tillsammans med pedagogerna. Bra mat och fysisk aktivitet gör barn pigga och de får lättare att leka och lära. Vi vill medverka till att barnen får hälsosamma vanor och vi ser därför till att barnen får möjlighet att prova på olika fysiska aktiviteter som t ex skridskoåkning för blivande 6-åringar.

child-392971.jpg

Parken

ca 7.15 - ca 17.15, tiderna är anpassningsbara efter föräldrarnas behov.

Vår verksamhet vid Parkens Förskola bedrivs i fantastiska lokaler på Parkgatan i Härnösand med närhet till både grönområden och skog. På Parkens Förskola har vi plats för ca 70 barn. Vi har vi fem hemvister, Biet och Humlan, för de yngre barnen, Getingen för tre-fyraåringarna och Fjärilen och Nyckelpigan för de äldre barnen. Varje hemvist har anpassad miljö och utformar aktiviteter för de barn som vistas där. Vi samarbetar även mellan avdelningarna och genomför gemensamma aktiviteter.
Barnen delas in i grupper (inom eller utom avdelningsgränserna) för att tillgodose varje barns individuella behov. På varje avdelning inom förskolan finns minst en personal med pedagogisk utbildning.

nathan-dumlao-P5MXtYfgmmw-unsplash.jpg

Marinan

ca 7.15 - ca 17.15, tiderna är anpassningsbara efter föräldrarnas behov.

Vår verksamhet vid Marinans Förskola bedrivs i fd Villa Nybo längst upp i Nybrobacken. Vi har en egen härlig utemiljö och närhet till både parker och Sambiblioteket. På Marinans Förskola har vi plats för ca 70 barn. Vi har 4 hemvister, Jollen och Ekan för de yngre barnen, Fyren och Seglet för tre-femåringarna. Vi samarbetar mellan avdelningarna och genomför gemensamma avdelningar.
Barnen delas in i grupper (inom eller utom avdelningsgränserna) för att tillgodose varje barns individuella behov. På varje avdelning inom förskolan finns minst en personal med pedagogisk utbildning.

bottom of page