top of page

Sjuka barn!

cold-1972619_1920.jpg
cold-1972619_1920.jpg

Riktlinjer när barn är sjuka

Det är vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första åren i förskolan. Det är viktigt att låta barnet vara hemma till dess att barnet är tillräckligt pigg för att orka en hel dag på förskolan.
 

Feber
Om temperaturen är mer än 37,5 på morgonen eller 38,0 på kvällen har barnet feber. Tänk på att kroppstemperaturen är individuell, en del barn har lägre eller högre normaltemperatur. Barnet bör få en feberfri dag hemma innan återgång till förskolan för att orka med olika förekommande aktiviteter ex utevistelse.

Magsjuka
48 h efter sista kräkningen eller diarrén och att eventuella syskon hålls hemma. Önskvärt även om föräldrarna har smittan att man kan hålla barnen hemma.

Ögoninflammation
Barnet skall stanna hemma vid bakteriell infektion med varigt, gulgrönt sekret. Barnet kan återgå till förskolan vid symptomfrihet eller efter två dygns antibiotikabehandling.

Penicillin/Medicin
Personalen ger inte barnet penicillin/medicin. Återgång till förskolan efter två dygns behandling och om barnets allmäntillstånd tillåter en aktiv dag på förskolan.

Halsfluss
Barnet kan återgå efter två dygns antibiotikabehandling om barnets allmäntillstånd är sådant att hen orkar delta i barngruppens vanliga aktiviteter, som även kan innebära flera timmars utevistelse.

Öroninflammation
Att allmäntillståndet är bra och att hen orkar delta i förskolans verksamhet.

Mask i magen
Efter medicinering.

Huvudlöss
Efter behandling.

Läs mer om huvudlöss >>>

 

Förkylning
Allmäntillståndet hos barnet får avgöra om barnet får vara hemma eller inte. För att återgå till barngruppen ska barnet orka med verksamheten under dagen som kan innebära flera timmars utevistelse.

OBS! Särskilda riktlinjer vid förkylningssymptom gäller i nuläget p.g.a Covid-19.

 

Höstblåsor
Barnets allmäntillstånd avgör om hen ska vara hemma.


Svinkoppor
Barnet kan återgå till verksamheten när såren har läkt, ej om de vätskar. Kan kräva antibiotikabehandling

Vårdguiden
På vårdguiden finns information om en rad olika infektioner hos barn med rekommendationer om när man bör stanna hemma från förskolan.

Infektioner hos barn - Smittguide >>>

 

bottom of page