top of page

Frånvaro/närvaro?

baby-4570020_1920.jpg

info om köregler, öppettider m.m.

Öppettider på förskolorna: ca 7.15 - ca 17.15, tiderna är anpassningsbara efter föräldrarnas behov.
 

  • Förskolorna håller stängt 2-3 dagar per termin för verksamhetsplanering.

  • Förskolorna håller stängt 2-4 veckor under sommaren.


Viktiga datum
Stängt för utbildningsdagar

  • VT 2024: 2 februari, 31 maj.

  • HT 2024: 6 september, 31 oktober, 1 november.

 
Sommarstängt
Vi har stängt på förskolorna V.28-30. Frånvaroanmälan via Tyra eller telefon/sms.

 

Inskolning
I början av inskolningstiden är du som vuxen med ditt barn på förskolan. Det är viktigt att det känns tryggt för både dig och ditt barn att lämnad på förskolan. Inskolningen anpassas efter varje barns unika behov.

Frånvaro/Närvaro?

Vi ber er att vara noga med att frånvarorapportera ert barn vid sjukdom (eller annan ledighet) och när barnet är friskt, (återkommer) närvaro-rapportera. Frånvaroanmälan via Tyra eller till respektive avdelning via tfn eller sms.
 
Köregler / barnomsorgsavgift
Du kan ställa ditt barn i kö så fort barnet fått ett personnummer.

Verksamheten är öppen för alla barn som har rätt till förskola. Vi tillämpar ett kösystem som baseras på anmälningsdatum samt syskonförtur. (Vi har inte kögaranti eftersom vi är en privat förskola.) Ni kan placera ert barn i kö från födseln (så snart barnet har ett personnummer) genom att göra en intresseanmälan på vår hemsida. En bekräftelse skickas sedan till er när vi hanterat er ansökan och vi kommer att kontakta er när vi har en ledig plats. Avgiften för platsen följer Härnösands kommuns regler om maxtaxa.
 
Olycksfallsförsäkring
Förskolans barn är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea som tecknas av Härnösands Kommun. Om ett barn skadat sig under vistelsetiden på förskolan och försäkringen ska utnyttjas kontaktar barnets vårdnadshavare försäkringsbolagets skadeanmälan. Var noga med att spara alla eventuella kvitton.


Läs mer på Svedea >>>

bottom of page