top of page

Våra medarbetare

skapar glädje med barnen varje dag!

Gemensamt för alla våra medarbetare inom förskolan är att de delar vår glädje, entusiasm och lust att lära och utveckla. Vi arbetar fortlöpande med intern och extern utbildning för alla medarbetare.

bottom of page